Xin bản vẽ biệt thự phố có diện tích 5x25m

#1
Nh[FONT=&quot]ư[/FONT]u tiêu đ[FONT=&quot]ề[/FONT] em c[FONT=&quot]ầ[/FONT]n b[FONT=&quot]ả[/FONT]n v[FONT=&quot]ẽ[/FONT] có qui mô công trình nh[FONT=&quot]ư[/FONT] sau:
- phòng khách
-phòng sinh ho[FONT=&quot]ạ[/FONT]t chung
-phòng ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] cha me
-phòng ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] các con
-phòng ng[FONT=&quot]ủ[/FONT] khách
-phòng làm vi[FONT=&quot]ệ[/FONT]c
-phòng ăn
-phòng b[FONT=&quot]ế[/FONT]p
-phòng v[FONT=&quot]ệ[/FONT] sinh1 phòng 1 cái
mong các anh giup em v[FONT=&quot]ớ[/FONT]i
m[FONT=&quot]ậ[/FONT]t đ[FONT=&quot]ộ[/FONT] xây d[FONT=&quot]ự[/FONT]ng t[FONT=&quot]ố[/FONT]i đa 70%
 
Top