VIDEO TỰ HỌC REVIT - Autodesk Revit Architecture 2011-English Tutorial

#1
Video này bằng tiếng anh tuy nhiên cũng dễ hiểu, chỉ cần nhìn hình là được ^_^:cool:
Cái này chủ yếu là phần massing, có ích trong việc làm đồ án nhà cao tầng cũng như đồ án quy hoạch !
Step00:
[video=youtube;OutdBBIowZA]http://www.youtube.com/watch?v=OutdBBIowZA&feature=related[/video]
Step01:
[video=youtube;_DFZC_o_qeY]http://www.youtube.com/watch?v=_DFZC_o_qeY&feature=related[/video]
step02:
[video=youtube;pdEPhqRnr20]http://www.youtube.com/watch?v=pdEPhqRnr20&feature=related[/video]
Step03:
[video=youtube;lML3aWRZWOs]http://www.youtube.com/watch?v=lML3aWRZWOs&feature=related[/video]
Step04:
[video=youtube;nRXZAC4Aqwg]http://www.youtube.com/watch?v=nRXZAC4Aqwg&feature=related[/video]
Step05:
[video=youtube;dZ7JbJptBno]http://www.youtube.com/watch?v=dZ7JbJptBno&feature=related[/video]
Step06:
[video=youtube;_x9cWMcpDzM]http://www.youtube.com/watch?v=_x9cWMcpDzM&feature=related[/video]
Step07:
[video=youtube;M9CaKbMlKxk]http://www.youtube.com/watch?v=M9CaKbMlKxk&feature=related[/video]
step08:
[video=youtube;Fm3Jk7tw_hU]http://www.youtube.com/watch?v=Fm3Jk7tw_hU&feature=related[/video]
step09:
[video=youtube;pDq8LXM9f30]http://www.youtube.com/watch?v=pDq8LXM9f30&feature=related[/video]
step10:
[video=youtube;eY9rqjULCS0]http://www.youtube.com/watch?v=eY9rqjULCS0&feature=related[/video]
step11:
[video=youtube;a7baqxS4y4w]http://www.youtube.com/watch?v=a7baqxS4y4w&feature=related[/video]
step12:
[video=youtube;uC4BDWUyDCo]http://www.youtube.com/watch?v=uC4BDWUyDCo&feature=related[/video]
 
Chỉnh sửa cuối:
Top