Video Revit Architecture 2013 tiếng Việt

#1
Tài liệu học Revit 2013 Tiếng Việt
Download pdf
Bước 1: Giới thiệu:

Đây là tài liệu hướng dẫn đi kèm với Video (tiếng Việt) nên sẽ không
hướng dẫn chi tiết mà chỉ là sườn bài. Các bạn nên kết hợp tài liệu này với
các video hướng dẫn đi kèm.
Hướng dẫn này được xây dựng để cho phép người sử dụng có một sự
khởi đầu dễ dàng với Autodesk Revit Architecture và cảm nhận được cái
nhìn tổng quan rộng lớn của công việc dựa trên BIM.


Xem video hướng dẫn tại đây http://huytraining.com/video-revit-architecture-2013-tieng-viet/
 
Top