Những bài ký họa đạt giải tại Festival 2014

min90

New Member
Dưới đây là những bài ký họa đạt giải tại cuộc thi Festival sinh viên kiến trúc toàn quốc 2014 tổ chức tại Bình Dương. Tất cả đều lựa chọn hình thức bút kim đệm màu nước. Một số chụp rõ tên và giải, một số thì không. 
Top