Ngân hàng Phát triển Việt Nam VDB - Chi nhánh Quảng Ngãi

ptnn1412

Moderator
Công ty Tư vấn kiến trúc Ngôi Nhà Xanh


Công trình hiện trạng


Hình ảnh sảnh chính


Công trình cải tạo


Góc nhìn hướng đông


Góc nhìn tổng thể​
 
Top