link các tiêu chuẩn nước ngoài

ptnn1412

Moderator
Mời các bạn góp thêm các đường link quý giá để có thể tìm hiểu về các tiêu chuẩn trên toàn thế giới. Mình xin góp mấy đường link sau:
1 - Tiêu chuẩn ISO: www.iso.org
2 - Tiêu chuẩn ASTM: www.astm.org
3 - Tiêu chuẩn BS: www.bsi-global.org
ngoài ra thêm mấy đường link về an toàn cháy:
1 - www.nfpa.org
2 - www.fire.nist.gov
3- www.sfpe.org
Sách kỹ thuật:
1 - www.sciencedirect.com
2 - www.knovel.com
Hy vọng 1 phần nào giúp cho các bạn trong việc tìm kiếm tài liệu
nguồn ketcau
 
Top