Khó khăn tìm nhà sau khi hết gói 30.000 tỷ

chucvn

New Member
Đ ến nay , việc sở hữu nhà tại Hà Nội vẫn là bài toán nan giải với đ ại đa s ố ng ư ời dân đang bám tr ụ ở chôm đô. L ời giải lại càng khó tìm h ơn v ới những đ ối t ư ợng chỉ chủ đ ộng đư ợc tầm tài chính d ư ới 1 tỷ đ ồng , nh ưng mu ốn tìm một B ĐS đ ảm bảo pháp lý tiện ích Athena complex ( không kiện tụng , tranh chấp , không v ư ớng quy hoạch ) và đúng nghĩa m ột chốn an c ư.
M ặc dù nhu cầu về n ơi ở rất thúc giục ( dọn về sinh sống trong ngắn hạn ) , nh ưng đa s ố khách hàng vẫn " đính k èm" barem: Đ ủ tiện ích tầng lớp – hạ tầng , an sinh tốt , an tâm về chứng nhận quyền dùng – chiếm hữu và nhất là phải có giá bán vừa túi tiền. Phải ch ăng , nh ững Dấu hiệu để ghi nhận này là đi ều không t ư ởng?!
Càng tìm , càng nản?
Sau khi hạn giải ngân gói 30.000 tỷ đ ồng có Xét xử chính thức , mong mỏi của những ng ư ời muốn mua gia cư giá rẻ , đư ợc ưu đ ãi vay tín dụng hầu hết tập kết vào gia cư xã hội. Nhưng , số l ư ợng vật phẩm nhà ở có thể đ ảm bảo “an sinh quốc kế” tại đ ịa bàn thủ đô nói ri êng và danh thiếp đô th ị lớn nhìn chung chẳng khác gì nh ư mu ối bỏ biển so với sức cầu vô hạn.
Đ ể có xác xuất v ư ợt qua 2 vòng xếp hàng ( bốc th ăm quy ền mua , bốc th ăm căn – tầng ) cùng với hàng loạt quy đ ịnh cứng về hồ s ơ đăng k ý vay vốn , mua nhà , ... ng ư ời mua chẳng khác gì "leo cột mỡ".
Thậm chí , tình trạng "méo mó" trong hoạt đ ộng quảng cáo , bán hàng của giới trung gian ( gồm cả chạy từ A đ ến Z hồ s ơ , bán chênh , bán su ất mua , nhìn đ ặt cọc qua sàn… ) trong thời kì qua cũng phát xuất từ việc nhu cầu thực hiện quá tải so với nguồn cung eo hẹp.
Anh Phạm Hải , viên chức làm việc trong một công ti chuyên trùng lặp đ ặt nội thất cho c ăn h ộ dự án cho biết , mua đư ợc nhà ở xuân phương Athena complex từng lớp có lí , hợp túi tiền t ư ởng dễ mà thực tình rất khó. Ở khu gần trung tâm thì quá hiếm dự án kiểu này. Trong khi ngoài chành đai 3 , xa trọng tâm , l ại chờ đ ợi ròng rã vài n ăm th ì thuê nhà là giải pháp tối ưu hơn. T ừ Chính phủ , nhà băng nhà n ư ớc tới các bộ-ngành đ ều có chính sách ưu đ ãi về gia cư tầng lớp , vậy mà thực tiễn khai triển vẫn mãi ch ưa đ ến đư ợc với ng ư ời nghèo cần nhà ở.

Đọc thêm: http://sandatvanghanoi.com/o-chung-cu-can-chu-y-nhung-gi/
Nhà giá rẻ
Ng ư ời lương bổng thấp chật vật tìm nhà giá rẻ sau khi gói 30.000 tỷ ngừng. Làm gì khi thất nghiệp Ảnh minh họa
Từng có rất nhiều ng ư ời trẻ tuyển trạch số đông cũ , nhất là những gia đ ình 2 thế hệ. So với chung c ư , th ì giá c ăn h ộ số đông khá rẻ , lại có pháp lý tốt , đa ph ần vị trí thuộc nội đô , dân trí cao , ti ện ích tầng lớp đ ủ , … tạo nên ưu đi ểm khó từ chối của loại hình nhà ở này. Mặc dầu cuộn đ ề lại nằm ở chất l ư ợng tòa tháp và an toàn cho Chia của cải , tính mệnh của ng ư ời dân , đây cũng chính l à " đi ểm chết" của chung c ư cũ.


Anh Thanh , m ột viên chức trong ngành báo cáo th ư vi ện làm cho thấy rõ vẻ Chán chường mệt mỏi ủ ấp dự đ ịnh mua một c ăn t ập thể cũ ở thắng lợi ( quận Đ ống Đa ) t ừ trong n ăm. Cho đ ến khi Nghị đ ịnh của Chính phủ về cải tạo , thành lập lại nhà chung c ư đư ợc ký ban hành , Hơn nữa việc c ơ quan ch ức n ăng công b ố danh sách mức đ ộ nguy khốn về chất l ư ợng công trình chung c ư cũ , anh đành ph ải chuyển h ư ớng. Tuy nhiên , khi nhìn sang chợ chung c ư thương m ại hiện hữu thì vợ chồng anh lại buộc lòng phải tiếp chuyện kéo dài hạp đ ồng thuê c ăn h ộ chung c ư mini ở quận Thanh Xuân với giá 3 triệu đ ồng/tháng.
"Canh bạc" mua đ ất không sổ
Nếu chỉ có khoản tài chính d ư ới 1 tỷ đ ồng thì không ai dám m ơ đ ến Làm gì khi thất nghiệp nhà ở đ ất thổ c ư t ại Hà Nội. Tuy vậy , tìm hiểu qua một số cò đ ất "gạo cội" trong nội ô thủ đô , ngư ời mua vẫn có khả năng tuyển trạch những c ăn nh à riêng nằm ở vô thiên lủng con ngõ vừa sâu , vừa nhỏ trong nội đô.
C ụ thể , dạng nhà thổ c ư "ng õ nhỏ – phố nhỏ – nhà tôi ở đó" thư ờng có những đ ặc đi ểm nh ư: Di ện tích từ 9-10 m2 tới 20m2 , hình ống và gần nh ư không có lưu thông ánh sáng l ẫn không khí tự nhiên.
Anh Minh , môi giới B ĐS ho ạt đ ộng chủ chốt ở các quận Đ ống Đa – Hai Bà Tr ưng d ẫn chứng , một c ăn nh à ở trung tâm quận Đ ống Đa , t ổng diện tích 17m2 , nằm ở cuối con ngõ hẹp ch ưa t ới 1 , 5m , cách V ăn Mi ếu khoảng 10 phút di chuyển , nhà cửa đư ợc xây từ tr ư ớc n ăm 2.000 , ch ủ nhà phát giá 900 triệu đ ồng.
Theo các môi giới , kiểu nhà thổ c ư như trên c ực Làm gì khi thất nghiệp hiếm nguồn cung vì chủ chiếm hữu th ư ờng không muốn bán. Tuy nhiên , nếu khách hàng là gia đ ình có trẻ nhỏ hoặc ng ư ời cao tuổi thì việc ở trong một c ăn nh à quanh n ăm không th ấy bóng kim ô nh ư v ậy sẽ chẳng thể đ ảm bảo sức khỏe.
Một công chức hạp tiện ích chung cư athena đ ồng ngành giáo dục ở Hà Nội khẳng đ ịnh cứng rắn , cho dù giá chỉ có 500 triệu đ ồng chắc cũng xin thối lui khỏi c ăn nh à kiểu ổ tò vò này. Thà rằng đánh li ều đi mua nh à không sổ nh ưng thông thoáng , r ộng rãi còn h ơn.
Các môi gi ới đ ịa ốc cho hay , đ ất ch ưa đư ợc chứng nhận quyền dùng thì chỉ đư ợc giao thiệp ở dạng… thì thầm. Vì những mảnh đ ất này đ ều có thực chất nguyên lai đ ều là đ ất ruộng và ch ưa đư ợc chuyển đ ổi mục đích s ử dụng. Tuy không v ư ớng quy hoạch và không tranh chấp nh ưng kh ả n ăng đư ợc cấp chứng nhận quyền sử dụng của đ ất dạng này chỉ là 50/50 và còn tùy thuộc vào mối quan hệ của bên bán với đ ịa ph ương s ở tại.
Đ ối với những tr ư ờng hợp quyết liều mua đ ất ch ưa s ổ muốn đ ảm bảo bình an tài chính thì theo kinh nghiệm thực tiễn giao du của giới đ ầu t ư chuyên nghi ệp: giá dụ đ ã lựa đư ợc đ ất vừa ý thì đưa lại hiệu quả tốt nhất nên nhờ v ăn ph òng luật , công chứng t ư v ấn và đ ến làm thủ tục giao thiệp. Danh thiếp đơn v ị này sẽ đưa ra phương án t vô vàn ưu cho ngư ời mua về giao dịch Làm gì khi thất nghiệp đ ất đai.
 
Top