8 cấp độ render

namtuocbongdem

New Member
8 CẤP ĐỘ RENDER ( Loand seting render )
CẤP ĐỘ RENDER ( Loand seting render )

Thấy cái này của bạn HackerTuan hay hay bên 3dzip nên post lại cho mọi người tham khảo:


Khi Bạn Đã Dựng Hình Xong , Áp Vật Liệu vào, Ánh Sáng bắt đầu Hiện Ra
Giờ là lúc chúng Ta phải đặt Thông Số Seting ( Bảng F10 )
Mỗi lần đặt Rất mất công , mình Xin Giới thiệu 8 Level ( Cấp độ Bé -> Lớn ) Thật Nhanh khi không cần chỉnh Setting

Cách Loand : F10 /Preset /Loand Preset /Thư mục Render vừa Tải về
và Chọn cấp độ , All rồi Shft+ QLEVEL 1 : Chay với Tốc độ Cực Nhanh,
Kết quả : Ảnh Render Nhanh , chất lượng kém
Phù hợp : Chạy thử trong Giai đoạn Test Vật Liệu, Bố Cục

LEVEL 2 : Chạy Tốc độ Nhanh ,
Kết quả : Ảnh Render Nhanh , chất lượng Ảnh Trung Bình
Phù hợp : Chạy thử trong Giai đoạn Test Ánh Sáng

LEVEL 3:Chạy Tốc độ Trung Bình
Kết quả : Ảnh Render Trung Bình , chất lượng Ảnh Khá
Phù hợp : Chạy thử trong Giai đoạn Ánh Sáng, Vật Liệu

LEVEL 4 :Tốc Độ Trung Bình -Ngoại Thất
kết quả : Ảnh Render Khá , chất lượng Ảnh Khá Tốt về Ngoại Thất
Phù hợp : Chạy thử trong Giai đoạn AS, Vật Liệu Ngoại Thất

LEVEL 5 :Tốc Độ Trung Bình -Nội Thất
kết quả : Ảnh Render Khá , chất lượng Ảnh Khá Tốt về Nội Thất
Phù hợp : Chạy thử trong Giai đoạn AS, Vật Liệu Nội Thất

LEVEL 6 :Tốc Độ Chậm-
kết quả : Ảnh Render Khá Đẹp ,
Phù hợp : Chạy Thật Trong Giai Đoạn Xuất Ảnh

LEVEL 7 : Tốc Độ Rất Chậm
kết quả : Ảnh Render Rất Đẹp ,
Phù hợp : Chạy Thật Trong Giai Đoạn Kết Thúc Của Ảnh Ngoại Thất


LEVEL 8 : Tốc Độ Rất Chậm
kết quả : Ảnh Render Rất Đẹp ,
Phù hợp : Chạy Thật Trong Giai Đoạn Kết Thúc Của Ảnh Nội Thất


Và Cuối cùng : Thông Số VrayLanczosFilter Mình đã Hiệu chỉnh cho phù hợp với Từng Level .

Link download :
 

tina_2010

New Member
Ok Cám ơn bạn. À mà cho mình hỏi, các cấp độ render đó là sử dụng render cho ban ngày hay ban đêm vậy bạn
 

tina_2010

New Member
Khi render mình chỉ cần chọn cấp độ rồi render là đượ rồi phải không bạn
 
Top