xin bản vẽ biệt thự

  1. C

    Xin bản vẽ biệt thự phố có diện tích 5x25m

    Nhưu tiêu đề em cần bản vẽ có qui mô công trình như sau: - phòng khách -phòng sinh hoạt chung -phòng ngủ cha me -phòng ngủ các con -phòng ngủ khách -phòng làm việc -phòng ăn -phòng bếp -phòng vệ sinh1 phòng 1 cái mong các anh giup em với mật độ xây dựng tối đa 70%
Top