vpland giam thue

  1. Y

    Qui chế giảm thuế TNDN từ ngày 1/7/2013

    Trong bối cảnh thị trường khủng hoảng như hiện nay, sức mua của người dân với các sản phẩm giảm . Từ ngày 1/7/2013 dự thảo luật sửa đổi bổ sung cho luật thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm giảm bớt áp lực cho các doanh nghiệp đang có lượng hàng hóa tồn kho còn nhiều, đặc biệt trong lĩnh vực bất động...
Top