vận mệnh

  1. T

    Công thức lượng hóa vận mệnh

    Vận mệnh của con người gồm Thiên mệnh và Nhân mệnh. Tỷ lệ của hai yếu tối này như sau: - Thiên mệnh (chiếm 60%) gồm: Bản mệnh (Tử Vi, Tứ Trụ): 18% Đại vận ảnh hưởng: 30% Lưu niên ảnh hưởng: 12% - Nhân mệnh (Địa mệnh) chiếm 40 % gồm Phong Thuỷ Địa lý: 10% Ý chí bản thân: 10% Tích...
Top