vị trí đặt tỳ hưu

  1. T

    Vị trí đặt tỳ hưu cầu tài lộc linh nghiệm nhất

    Mỗi đồ vật phong thủy đều mang những ý nghĩa khác nhau có lợi cho người sở hữu, đồng thời cũng có những vị trí đặt khác nhau để có thể đem lại nhiều may mắn nhất cho gia chủ. Sau đây là những vị trí đặt tỳ hưu phổ biến trong các gia đình Việt và hợp với phong thủy nhất. Tỳ hưu được sử dụng...
Top