ung thư

  1. B

    Hiểu về ung thư cổ tử cung là chìa khóa để trị bệnh hiệu quả

    Mặc dù khoa học kỹ thuật hiện đại và công nghệ điều trị phát triển nhanh chóng, nhưng sự quan tậm của phụ nữ đối với bệnh ung thư cổ tử cung vẫn chưa được nâng cao toàn diện, hơn nữa rất ít phụ nữ biết rằng mình cần đi kiểm tra sức khỏe định kỳ. Tình trạng này rất đáng lo ngại. Ngoài vấn đề đó...
Top