tỳ hưu phong thủy

  1. T

    Những câu chuyện ly kỳ xoay quanh tỳ hưu phong thủy

    Tỳ Hưu là một trong ba linh thú của văn hóa Trung Quốc, xuất hiện từ thời nhà Minh. Trước kia thì chỉ có vua chúa mới được sử dụng Tỳ Hưu, còn quan lại và thường dân thì tuy không được phép nhưng họ vẫn dùng chúng một cách lén lút. Ngày nay thì Tỳ Hưu được sử dụng rộng rãi hơn, ai cũng có thể đi...
Top