trung cap y

  1. T

    Tuyển sinh trung cấp y dược hà nội năm 2013

    TRƯỜNG TRUNG CẤP Y HÀ NỘI Căn cứ chức năng nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm học 2013-2014. Trường trung cấp Y Hà Nội thông báo tuyển sinh cụ thể như sau: I – Chỉ tiêu tuyển sinh: 500 học sinh II – Chuyên ngành cần tuyển: - Ngành cần tuyển: Điều dưỡng, Y sĩ và dược sĩ - Hình thức...
Top