trình chiếu quảng cáo

  1. L

    Công ty GBS-Trình chiếu quảng cáo với iS 1620WL

    Sự sống động về hình ảnh, màu sắc, âm thanh trên các màn hình quảng cáo đặt ở những nơi công cộng hoặc các vị trí thuận lợi của tòa nhà, văn phòng, chính là cách làm hiệu quả để khách hàng ghi nhớ nội dung, thông điệp quảng cáo của bạn. Để dễ dàng thực hiện được điều đó, Công ty cổ phần kỹ...
Top