thiết bị trình chiếu

  1. L

    Thiết bị trình chiếu Quảng cáo IS 1500

    Sự phát triển như vũ bão của lĩnh vực Quảng cáo truyền thông như hiện nay đã khiến nhiều doanh nghiệp tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động quảng cáo của mình, nhằm đưa các sản phẩm, dịch vụ đến gần hơn với người tiêu dùng. Và hình thức quảng cáo, trình chiếu thông tin sử dụng màn...
  2. L

    Công ty GBS-Trình chiếu quảng cáo với iS 1620WL

    Sự sống động về hình ảnh, màu sắc, âm thanh trên các màn hình quảng cáo đặt ở những nơi công cộng hoặc các vị trí thuận lợi của tòa nhà, văn phòng, chính là cách làm hiệu quả để khách hàng ghi nhớ nội dung, thông điệp quảng cáo của bạn. Để dễ dàng thực hiện được điều đó, Công ty cổ phần kỹ...
Top