thành phố vườn

  1. S

    Thành phố Vườn – Thành phố của tương lai

    Một ngày nào đó hình ảnh cuộc sống đô thị sẽ như trong mơ nếu ngay ngày hôm nay chúng ta thực sự yêu thương và đầu tư cho nó. Làm sao cho chất lượng không khí tốt hơn, giảm thiểu được ô nhiễm bụi bậm ? Làm sao giảm thiểu tiếng ồn khi xe cộ có động cơ ngày một tăng lên - âm...
Top