tác dụng của tỳ hưu

  1. T

    Chọn màu tỳ hưu theo mệnh để phát huy được tác dụng của tỳ hưu

    Để phát huy cao nhất tác dụng của tỳ hưu, những kiến thức như tỳ hưu phải được làm từ đá quý tự nhiên, miệng phải rộng, mông phải to, không được có lỗ hậu môn… là những điều cơ bản đầu tiên ai cũng cần phải biết. Nhưng nếu biết thêm cách để chọn màu tỳ hưu phù hợp với mệnh, bạn sẽ còn phải bất...
Top