sư phạm hà nội

  1. T

    Học liên thông lên ĐH Sư Phạm Hà Nội 1

    Học liên thông lên ĐH Sư Phạm Hà Nội 1 NỘP HỒ SƠ LÀ Đi HỌC NGAY 1. Ngành đào tạo: - Giáo dục Mầm non; - Giáo dục Tiểu học. 2. Đối tượng: +, Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng ngành Sư phạm Mầm non; +, Thí sinh tốt nghiệp trình độ Cao đẳng ngành Sư phạm Tiểu học. 3. Thời gian học tập: Học...
Top