seo web dịch vụ

  1. N

    Một vài thuật ngữ người làm SEO cần biết

    Trong thế giới SEO có rất nhiều thuật ngữ, xin chia sẻ ý nghĩa của một số thuật ngữ sau: 1/ Cgi-bin: Là tên gọi của Folder chứa các themes của những chương trình gateway và script. 2/ Keyword Stuffing: là thủ thuật liên quan đến các phần trong trang web lặp đi lặp lại nhiều lần một từ khóa...
Top