revit architecture

  1. A

    Nhận dạy kèm Revit tại Đà Nẵng

    Nhận dạy kèm phần mềm chuyên ngành kiến trúc Revit Architecture tại nhà học viên hoặc tại nhà, có thể học theo nhóm. Giảng dạy nhiệt tình, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, giảng dạy vừa lý thuyết vừa thực hành, có giáo trình biên soạn đầy đủ, chi tiết theo phiên bản Revit Architecture 2013 với mức...
Top