render

  1. N

    8 cấp độ render

    8 CẤP ĐỘ RENDER ( Loand seting render ) CẤP ĐỘ RENDER ( Loand seting render ) Thấy cái này của bạn HackerTuan hay hay bên 3dzip nên post lại cho mọi người tham khảo: Khi Bạn Đã Dựng Hình Xong , Áp Vật Liệu vào, Ánh Sáng bắt đầu Hiện Ra Giờ là lúc chúng Ta phải đặt Thông Số Seting ( Bảng F10...
Top