phì đại tiền liệt tuyến

  1. B

    Điều trị Phì đại tiền liệt tuyến - ( U sơ tuyến tiền liệt )

    Điều trị Phì đại tiền liệt tuyến - ( U sơ tuyến tiền liệt ) u sơ tuyến tiền liệt : là sự phì đại lành tính của tuyến tiền liệt ở đa số nam giới. Bệnh gây ra một số triệu chứng rối loạn về tiểu tiện. u sơ tuyến tiền liệt nhìn chung thường bắt đầu vào độ tuổi trung niên, tiến triển từ từ và...
Top