phan mem quan ly

  1. N

    Cách quản lý Phân Hệ Của phần mềm quản lý phòng khám, bệnh viện FLEX|Clinic

    Các Phân Hệ Của FLEX|Clinic. Hệ thống quản lý phòng khám là đặc thù riêng của ngành y tế, quản lý tất cả những gì liên quan đến bệnh nhân và dữ liệu bệnh nhân được đưa vào hệ thống quản lý chuyên môn. Hệ thống quản lý phòng khám được phân tích thành nhiều phân hệ, mỗi phân hệ thực hiện một...
  2. N

    Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Linh Hoạt (FLEX Corp)

    Giới thiệu Phần mềm quản lý phòng kham - bệnh viện Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Phần Mềm Linh Hoạt (FLEX Corp) trân trọng gửi lời kính chúc đến khách hàng sức khỏe và thàng công. Chúng tôi được thành lập với mục đích cung cấp cho các doanh nghiệp, bệnh viện, phòng khám, các tổ chức.., một...
Top