ngũ hành

  1. T

    Mối liên hệ giữa ngũ hành với hình thù cụ thể

    Như các bạn đã biết, ngũ hành là một phạm trù cơ bản khi nhắc đến phong thủy. Ngũ hành gồm 5 mệnh: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ. Nếu như mệnh của con người được xác định dựa trên năm sinh thì mệnh của đồ vật lại được xác định dựa trên màu sắc, hình dạng và chất liệu. Chất liệu, màu sắc của đồ...
Top