nghệ thuật typography

  1. T

    "For you" - Một tác phẩm của nghệ thuật typography

    Tìm hiểu về nghệ thuật typography qua tác phẩm "For you"Typography xuất hiện vào thế kỷ XV tại Đông Âu, và cho đến nay thì chúng đã xuất hiện trong tất cả các lĩnh vực.Người đầu tiên phát hiện ra loại hình này là ông Johannes Gutenberg, người đã ra những tác phẩm typography đầu tiên. Nghệ...
Top