nam lim

  1. H

    Vượt qua căn bệnh sơ gan hiểm nghèo từ nấm lim xanh Quảng Nam

    Công dụng Nam Lim Xanh Quang Nam Theo tài liệu “The Healing Power of Mushrooms” của Giáo sư Robert B.Beelman thuộc Đại học Pennsylvania thì ngoài không biết bao nhiêu chất dinh dưỡng, nấm còn có nhiều hóa chất làm hạ nguy cơ tăng trưởng mỡ trong máu, ung thư và không biết bao nhiêu chứng nan y...
Top