mua tỳ hưu

  1. T

    Tại sao người ta thường nói "thỉnh tỳ hưu" thay vì "mua tỳ hưu"?

    Giống như một thói quen khi mua bất kỳ một thứ vật dụng nào đó, hiện nay vẫn có rất nhiều người vẫn hay nói là đi “mua tỳ hưu”; bên cạnh đó có một bộ phận không nhỏ người dùng tỳ hưu khác lại có ý kiến rằng phải nói là đi “thỉnh tỳ hưu” mới đúng. Vậy tại sao lại là “thỉnh tỳ hưu” chứ không phải...
Top