luat ban nha

  1. Y

    Thông tin tư vấn làm thủ tục hành chính khi mua nhà cũ

    Chủ cũ của miếng đất tôi đang giao dịch là một người Việt kiều đi di dân.Người chủ cũ này sau đó (năm 2000) đã sang nhượng cho chủ mới (chủ hiện giờ) mảnh đất này bằng giấy viết tay, không có chứng thực địa phương, chỉ có người làm chứng và hai bên mua bán. Hiện nay người chủ mới và tôi muốn mua...
Top