lien thong dai hoc

  1. T

    Liên thông đại học kinh tế quốc dân năm 2013 thi tuyển tháng 7

    LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN Hệ liên thông từ trung cấp, cao đẳng lên đại học (Cấp bằng hệ vừa học vừa làm) 1. Ngành tuyển sinh : - Kế Toán 2. Đối tượng tuyển sinh liên thông : Công dân Việt Nam có đủ các điều kiện sau: - Có bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng chuyên nghiệp và có...
Top