lổi

  1. L

    máy bệnh

    mình muốn hỏi , mình vào max khi sau khi vẽ vài nét ,rồi kích chuột phải để chọn thì khung này nháy lên rồi mất ,rà chuột lên xuống thì 1,2 giòng hiện lên xong mất lại ,tắt max mởi lại khích lại thì được nhưng vẽ tiệp lại bị là thực sự nó bị gì vậy a? mông các bác dúp với .
Top