khoi c

  1. B

    SOS đang ôn khối C quyết định chuyển qua khối D

    Mình đang ôn khối C nhưng sử địa học khó vô đầu quá, trong giai đoạn nước sôi lửa bỏng này mình quyết định chuyển qua khối D, mình đang muốn tìm chỗ tổng ôn tập, tăng tốc cho mình để mình tăng tốc cho kịp, tiếng Anh mình cũng tàm tạm, mình lo nhất là Toán thôi.
Top