khai nhãn tỳ hưu

  1. T

    Khai nhãn tỳ hưu đơn giản và đúng cách

    Loài Tỳ Hưu có đặc điểm là rất tham ăn nhưng chỉ ăn vàng bạc và không nhả ra vì không có hậu môn nên được nhân gian tương truyền là giữ được tài lộc cho gia chủ. Nhưng nếu như tỳ hưu không được khai nhãn 1 cách đúng thì sẽ không có tác dụng bảo vệ và thu hút tài lộc về cho gia chủ. Dưới đây...
  2. T

    Khai nhãn tỳ hưu - bước quan trọng không thể bỏ qua khi thờ tỳ hưu

    Khai nhãn tỳ hưu (hay gọi đầy đủ là khai quang điểm nhãn cho tỳ hưu) là một thủ tục vô cùng quan trọng sau khi đã thỉnh tỳ hưu về nhà. Khai nhãn tỳ hưu là gì? Tại sao lại phải khai nhãn tỳ hưu? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua bài viết sau đây nhé. Khai nhãn tỳ hưu là gì? “Khai” tức là mở ra...
Top