in phiếu thu chi

  1. I

    In giấy note, quyển note, giấy tiêu đề nhận diện thương hiệu

    Giấy tiêu đề là loại giấy dùng để làm hợp đồng, báo giá, thông báo, công văn đến cho khách hàng. Mẫu in giấy tiêu đề là một trong những hạng mục quan trọng trong hệ thống nhận diện thiết kế thương hiệu. Việc thiết kế sắp xếp kiểu dáng, màu sắc, logo sẽ luôn phải đồng nhất với mẫu in name card...
Top