htsoft

  1. Q

    Phần mềm quản lý bán hàng HTsoft SalePro.NET

    HTsoft SalePro.NET ver 3.1 “Không chỉ là công cụ ghi chép, báo cáo mà còn là công cụ tư vấn, định hướng và hỗ trợ ra quyết định cho nhà quản lý!” Trang chủ: Phần mềm quản lý bán hàng - phan mem quan ly ban hang 1. Module Quản lý Kho hàng và Mua hàng - Quản lý danh mục...
Top