học viện

  1. T

    160 chỉ tiêu hệ Đại học của Học viện tài chính

    ĐĂNG KÝ LÀ ĐI HỌC NGAY học hệ Đại học của trường Học viện Tài chính 1. Ngành đào tạo: - Tài chính Doanh nghiệp; - Kế toán Doanh nghiệp. 2. Đối tượng: +, Thí sinh tốt nghiệp THPT, BT THPT hoặc Trung cấp chuyên nghiệp (4,5 năm); +, Thí sinh tốt nghiệp trình độ Cao đẳng cùng chuyên ngành (1,5...
Top