facebook mobile

  1. L

    Facebook có bị cấm trong học đường không?

    Trong năm 2012, các phương tiện truyền thông và báo chí đã đưa nhiều tin tức liên quan đến việc dùng Facebook của học sinh. Hiện nay hầu như ai cũng có một tài khoản Facebook để có thể giao lưu, kết bạn, chia sẻ cảm xúc của mình. Tuy nhiên, một số cá nhân lại dùng Facebook để đưa lên những...
Top