đầu tưới

  1. O

    Bộ tưới cây Micro Spray Flower - Xuất xứ USA

    Bộ tưới cây Micro Spray Flower - Xuất xứ USA Bộ Micro Spray Flower thích hợp tưới cho mảng xanh nhỏ hình vuông. Bộ bao gồm 6 đầu tưới, hệ thống dây PE, phụ kiện đấu nối. Mỗi đầu tưới có thể tưới cho diện tích một hình vuông có cạnh 1.5m hoặc 2.5m. Bộ đầu tưới rất tiện dụng, dễ dàng điều chỉnh...
Top