đảo kim cương

  1. L

    Đầu tư bất động sản ở đâu thì đảm bảo được lợi nhuận cao?

    Đầu tư bất động sản ở đâu thì đảm bảo được lợi nhuận cao? So với tháng 12/2000, giá USD cao gấp 1,5 lần, gửi tiết kiệm tăng khoảng 2,5 lần, VN - Index tăng khoảng 4,8 lần, giá vàng tăng 7,6 lần, còn giá bất động sản tăng gấp khoảng 8 lần. Mặc dù tăng, nhưng cũng có những thông tin trái chiều...
Top