daihoc

  1. T

    Làm bằng thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp = 0986389242

    Nhận làm bằng Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THPT & chứng chỉ anh văn - vi tính (A-B-C) của Bộ giáo dục đào tạo. Chất lượng, uy tín, nhanh gọn, lấy bằng trong ngày (nếu cần gấp hoặc ở tỉnh lên). Bằng Thạc sĩ giá 10 triệu. Đại học quốc gia ( Bách khoa, KHTN, XH&NV, CNTT,...) giá 8...
  2. T

    Nhận làm bằng thạc sĩ, đại học, cao đẳng, trung cấp = 01657637484

    Nhận làm bằng Thạc sĩ, Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, THPT & chứng chỉ anh văn - vi tính (A-B-C) của Bộ giáo dục đào tạo. Chất lượng, uy tín, nhanh gọn, lấy bằng trong ngày (nếu cần gấp hoặc ở tỉnh lên). Bằng Thạc sĩ giá 10 triệu. Đại học quốc gia ( Bách khoa, KHTN, XH&NV, CNTT,...) giá 8...
Top