con tỳ hưu

  1. T

    Những điều cần biết khi sở hữu một con tỳ hưu

    Con tỳ hưu là loại linh vật giúp cầu tài lộc nhưng cần hiểu rõ về nó cũng như biết cách thờ nó thì mới có tác dụng. Khi sở hữu một con tỳ hưu bạn cần lưu ý những điều dưới đây: Con tỳ hưu sau khi được mua về cần được khai quang điểm nhãn để mở mắt, nhận diện chủ. Tốt nhất nên nhờ chuyên gia...
Top