con tỳ hưu phong thủy

  1. T

    Bạn đã biết bài trí con tỳ hưu phong thủy đúng cách hay chưa?

    Biết được ý nghĩa của con tỳ hưu phong thủy, hiện nay ngày càng có nhiều người thỉnh tỳ hưu về để đặt trong nhà hoặc dùng làm trang sức mang theo mình. Nhưng không phải cứ thỉnh tỳ hưu về là nghiễm nhiên nó sẽ phát huy hết tác dụng. Để con tỳ hưu phong thủy có thể tiếp nhận thêm năng lượng, linh...
Top