cho file tham khảo nhé

  1. P

    Đồ án kiến trúc

    Có ai có file thiết kế bản vẽ câu lạc bộ thời trang gồm có: sảnh đón: 30-45 m2 phòng hành chính : 18-24 m2 phòng kế toán : 16-18 m2 phòng chủ nhiệm : 15-24 m2 phòng phó chủ nhiệm:12-15 m2 phòng kỹ thuật :12-15m2 căng tin :35-45 m2 WC thay đồ, kho phòng học lý thuyết : 60-90 m2 phòng...
Top