can phan tich

  1. N

    Cân phân tích điện tử mua ở đâu chất lượng ?

    Cân Phân Tích Điện Tử là gì ? Cân phân tích – Đòi hỏi độ chính xác cao, nhiều ứng dụng để sử dụng riêng biệt cho nhiều lĩnh vực khác nhau trong phòng thí nghiệm như: phân tích hóa học, phân tích môi trường, công nghệ sinh học, thí nghiệm nguyên tử, phòng thí nghiệm của các nhà máy sản...
  2. N

    Cân phân tích Wantbalance WT 0,001g trong phòng thí nghiệm

    Cân phân tích – Đòi hỏi độ chính xác cao, nhiều ứng dụng để sử dụng riêng biệt cho nhiều lĩnh vực khác nhau trong phòng thí nghiệm như: phân tích hóa học, phân tích môi trường, công nghệ sinh học, thí nghiệm nguyên tử, phòng thí nghiệm của các nhà máy sản xuất… Có rất nhiều lựa...
Top