bông khoáng

  1. B

    Len cách nhiệt bảo ôn ống gió, điều hòa không khí.

    Công Ty TNHH Cách Nhiệt Hà Nguyên Phát (http://bongcachnhiet.com) chuyên Nhập khẩu Vật liệu cách âm, cách nhiệt như : Bông thủy tinh (SED - Glasswool), bông khoáng (SED - Rockwool), Bông ceramic (LUYANG -Ceramic blanket), ống gió mềm (Flexible duct), gen cách nhiệt (Superlon - Malaysia), Tấm...
  2. B

    Nhà nhập khẩu vật liệu cách âm cách nhiệt Hà Nguyên Phát

    Công Ty TNHH Cách Nhiệt Hà Nguyên Phát (http://bongcachnhiet.com) chuyên Nhập khẩu Vật liệu cách âm, cách nhiệt như : - Bông thủy tinh (SED - Glasswool), bông khoáng (SED - Rockwool), - Bông gốm ceramic (LUYANGWOOL - Ceramic blanket). - Ống gió mềm (Flexible duct) - Gen cao su cách nhiệt...
Top