bông bảo ôn sợi thủy tinh

  1. B

    Bông thủy tinh có giấy bạc tỷ trọng 32kg dày 25mm, 32kg dày 50mm

    Công Ty TNHH Cách Nhiệt Hà Nguyên Phát (http://bongcachnhiet.com) chuyên Nhập khẩu Vật liệu cách âm, cách nhiệt như : Bông thủy tinh (SED - Glasswool), bông khoáng (SED - Rockwool), Bông ceramic (LUYANG -Ceramic blanket), ống gió mềm (Flexible duct), gen cách nhiệt (Superlon - Malaysia), Tấm...
Top