bản vẽ nhà hát lớn

  1. T

    Bản vẽ Nhà Hát Lớn quốc gia Trung Quốc - Toàn bộ hồ sơ thiết kế

    Bản vẽ Nhà Hát Lớn quốc gia Trung Quốc - Toàn bộ hồ sơ thiết kế FREE. [/IMG] [CENTER]DOWLOAD Nhà hát lớn quốc gia (tiếng Trung: 国家大剧院 - Quốc gia đại kịch viện) là nhà hát lớn mới của thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc. Được xây dựng theo bản thiết kế của kiến trúc sư người Pháp Paul Andreu...
Top