ban thi nghiem

  1. T

    Bàn thí nghiệm cho giáo viên và học sinh trường học

    Mẫu sản phẩm bàn thí nghiệm 2 chỗ cho giáo viên là thiết bị thiết nghiệm dành cho giáo viên, nhằm đảm bảo cho học sinh tốt nghiệp ra trường làm tốt công tác thiết bị, thí nghiệm ở trường học, có khả năng đáp ứng những yêu cầu của đổi mới giáo dục bậc THPT và THCS. Thông tin chung bàn thí...
Top