Tình hình là em sắp nộp đồ án cơ mà ko có thời gian làm nên muốn mua lại 1 bài Đồ án K9 Bể bơi của các bạn khóa trước. Bạn nào vẫn còn giữ file giúp mình nhé. Sắp nộp bài rồi @@
SĐT mình: 0975147960
Thank trước!